top of page

YÜKSEK BASINÇLI SİSLEME SİSTEMİ

Bitkilerde su, besinlerin alımı ve diğer tüm fizyolojik aktiviteler için gereklidir. Bitki yetiştirme ortamında suyun varlığı toprağın varlığı kadar önemlidir.Ortamdaki nem düşük olduğunda bitkiler çok hızlı su kaybeder.Bu sebeb ile bitkide terleme olmaz hızlı ve sağlıksız büyüme olur. Seradaki havanın nemi, yetiştirilen bitkinin türüne, iç ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir.Bu nedenle buharlaşma için önemli olan terleme ve fotosentez için ideal bir ortam seralarda nem kontrol altında tutularak oluşturulabilir.
sisleme_edited.jpg
1_edited.jpg
HIGH PRESSURE FOGGING SYSTEM
In plants, water is necessary for the uptake of nutrients and for all other physiological activities.The presence of water in the plant growth medium is as important as its presence in the soil.When the humidity in the environment is low, the plants lose water very quickly. If the plant is too moist, the stomata close.
Water loss stops, but there is no transpiration in the plant, rapid and unhealthy growth occurs.
The humidity of the air in the greenhouse varies depending on the type of plant grown, the indoor temperature of the greenhouse, the lighting intensity, and the ventilation situation.
For this reason, an ideal environment for evaporation transpiration and photosynthesis, which is important for plant growth, can be created by keeping the humidity in greenhouses under control.With the right systems in greenhouses, better quality plants and products and fewer disease and pest problems
occur.
bottom of page