top of page

ISI PERDESİ

ISI PERDESİ
Isı perdeleri, emici akrilik ipli ince bir alüminyum tabaka içeren polyester tel kombinasyonundan oluşan dokumalardır. Sera ortamının ısısını dengelerler ve mahsuller için en uygun seviyeyi korurlar. Sistem, en soğuk mevsimlerde sıcaklığı muhafaza etmek için güneş enerjisini depolar. Isı perdeleri gündüzleri açıldığında seranın aydınlanma koşullan en az oranda engellenirken geceleri kapatıldığında ise sera iç ortamından dış ortama ısı akışı azalır. Bu şekilde sera iç ortamında ısı korunumu sağlanarak enerji tüketimi en düşük düzeye indirilebilir. 
ISI PERDESI_edited_edited_edited_edited_
THERMAL ENERGY AND SHADING
SCREENS

Thermal screens allow you to control light, temperature, and humidity inside the greenhouse.
The climate in the greenhouse can control more accurate and reliable.
Thermal screens separate the top part of the greenhouse from the central growing space.In addition to creating insulation, this also “shrinks” the greenhousespace.If you control parameters such as relative humidity, you are able to treat a smaller space, giving you more control and using fewerresources to do so.You can focus on your plants, without needing to treat the plantlessspaces at the top of the greenhouse. In general, working in a smaller space allows for easier, more efficient acclimation.
bottom of page