top of page

OZMOS SİSTEMİ

Ozmos sistemi klasik arıtım sistemlerinin tarımsal üretim için yetersiz kaldığı uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon yöntemidir.

Bu sistem yüksek basınç altında suyun yarı geçirgen özellik taşıyan membran yardımıyla %92-98anında içindeki katı maddeleri, minarelleri ve mikroorganizmaları datamdan uzaklaştırarak temiz su eldesini sağlar ve bu suyun tekrar EC ve PH seviyelerinin gübreleme sistemi ile tekrar sisteme gönderilmesinde yardımcı olur.

104 - Sayfa 11 - Ozmoz.jpg
105 - Sayfa 11 - Ozmoz.jpg

REVERSE OZMOS SYSTEMS

In the new generation soil and soilless agricultural systems, the amount of water to be used in irrigation and fogging processes is as important as the irrigation time, as well as the quality of
the irrigation water.Agricultural greenhouses need low conductivity water close to rainwater values to irrigate plants and moisten the greenhouse
air.No matter how good the seeds and other materials used are, no matter how effective modern irrigation methods are used, if appropriate quality water is not used in irrigation, the amount
and quality of the product will decrease.
In the greenhouse systems where water quality is so important within Sera Marketim, the most appropriate water standards specific to the products you will grow are determined by our engineers.

bottom of page