top of page

SULAMA OTOMASYON SİSTEMİ

Sulama otomasyon sistemi ile sera içine ve dışına iklim sensörleri yerleştirilmektedir. İklim sensörlerinden alınan verilere göre sera içindeki otomasyon ayarlanmaktadır. Sulama sistemi ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu su ve gübre miktarı doğru zamanda bitkilere uygulanır. Bu sistemde anlık ve daha hassas dozlama yapılır. Karışım tankı sistemi ile su ve gübre karıştırılarak homojen bir bitki besin çözeltisi elde edilir.
3.jpg
4.jpg
6.jpg

IRRIGATION AUTOMATION SYSTEMS

With the irrigation automation system, climate sensors are placed inside and outside the greenhouse.According to the data received from the climate sensors, the automation inside the greenhouse is adjusted.
With the irrigation system, the amount of water and fertilizer needed by the plants is applied to the plants in the right amount and at the right time.
In this system, instant and more precise dosing is done.
A homogeneous plant nutrient solution is obtained by pre-mixing water and fertilizer with the mix tank system.

bottom of page