top of page

YER ÖRTÜSÜ

Sera tabanında yetişen yabancı otlar üretimi olumsuz etkilemekle birlikte serada hastalık ve zararlıların artmasına da neden olmaktadır. Zemin örtüsü kullanımı sera tabanında yabancı ot oluşumunu engeller.  Ayrıca toprak ısısının korunmasına da yardımcı olur. Üzerinde 20 cm aralıklarla çizgiler vardır, bu da saksıların yerleştirilmesini kolaylaştırır. Zemin örtüleri siyah beyazdır.Uzun ömürlü UV katkılıdır.Ayrıca zemin örtülerinin en önemli özelliklerinden biri serada ışık yansımasını sağlayarak bitki verimliliğini arttırır.

GREENHOUSE GROUND COVER
Weeds growing on the greenhouse floor affect production negatively and also cause an increase in diseases and pests in the greenhouse.
The use of ground cover prevents weed growth on the greenhouse floor. Prevents sludge on the ground cover surface.
In addition, it helps to conserve soil heat.There are lines on it with 20 cm intervals, which makes it easy to grow the pots.
Ground covers are black and white.Long-lasting UV additive.In addition, one of the most important features of ground covers increases plant productivity by providing light reflection in the greenhouse.
Instagram Gönderisi 1080x1080  px (13)_e
bottom of page